AURA IOGA
espcat

Temari dels cursos de formació

Primer curs

Introducció al Yôga
Coneixement i consciència del cos
Hatha Yôga - Âsana per a principiants (1ª part)
Respiració rítmica i yôguica
Anatomia i fisiologia
Psicologia
Introducció a la relaxació
Introducció a la meditació

 

Tercer curs

Hatha Yôga - Âsana (nivell intermedi)
Tàntra
Raja Yôga - Yôga mental
Kriya Yôga. El despertar de l’ energia
Ment individual i les seves dimensions
Yôga Nidra (Relaxació conscient)
Introducció a la Meditació en diferents mètodes
Yôga i embaràs
Yôga per a nens
Yôga per a persones grans

Segon curs

Hatha Yôga - Âsana per a principiants (2ª part)
Prânâyama ( Bandhas i Mudras)
Shatkarmas, tècniques de purificació
Yogateràpia
Chakras i Kshetrams
Asthanga Yôga (Els vuit estadis) Sutras de Patanjali
Yôga i estrès
Diferents mètodes de relaxació

Quart curs

Hatha Yôga - Âsana (nivell avançat)
Com preparar les classes de Yôga i pràctiques
Els diferents estats de consciència
Bhakti Yôga. Yôga de devoció
Karma Yôga. Yôga de l’acció
Gñana Yôga. Yôga del coneixement
Yôga integral
Filosofia del Yôga
Diferents mètodes de meditació