AURA IOGA

higiene postural ioga

 • Higiene postural

Preus:

 • Curs subvencionat per IDFO.
 • Gratuït per a tot treballador en actiu.
preinscripció
catesp

Curs IDFO 2010 (Màrcia Cecchini)
Prevenció i Reeducació Postural

L'objectiu d’aquest curs es introduir pautes i coneixements bàsics que permetin resoldre o frenar l’evolució de tensions musculars, dolor, contractures o pinçaments nerviosos derivats de mals hàbits o de determinades patologies.

En la part teòrica s’explica l’estructura bàsica de la columna, el seu funcionament, i el paper que juguen determinats grups musculars en aquest delicat equilibri. Millorant la consciència corporal i aprenent les normes bàsiques d’higiene postural.

Es farà pràctiques d’exercicis per a destensar, flexibilitzar, enfortir i tonificar, utilitzant també la respiració i la relaxació com a eines per a disminuir la simptomatologia.

Es donarà un protocol bàsic, adequat per cada patologia, que aplicat de forma adequada i supervisat durant el curs, ajudarà a prevenir, resoldre o mitigar determinats problemes relacionats amb els hàbits posturals.

Programa

 • • Estructura i funcionament de la columna vertebral.
 • • Introducció a les principals patologies posturals.
 • • Grups musculars involucrats.
 • • Protocol d'exercicis bàsics segons patologies.
 • • Normes d’higiene postural en el dia a dia.
 • • La respiració com a eina.
 • • Exercicis d’estiraments i reforç muscular.
 • • La relaxació.

Dates i horaris (inclou tots els dies):

 • Dissabte 13 de febrer de 10 a 14h (4h)
 • Divendres 19 de febrer de 20 a 22 (2h)
 • Dissabte 27 de febrer de 10 a 14h (4h)

 • Divendres 12 de març de 20 a 22 (2h)
 • Dissabte 20 de març de 10 a 14h (4h)
 • Divendres 26 de març de 20 a 22 (2h)