AURA IOGA
espcat
Suport psicològic (Màrcia Cecchini)
Veure, observar, entendre i caminar

Espai que ofereix una nova perspectiva terapèutica, on es combina la psicologia amb les diferents eines que proporciona el Ioga.

Mitjançant un enfoc global i pràctic, es pretén oferir un suport extra, basat d'una banda en la comprensió de la situació i d'altra en el desenvolupament de tècniques que ajudin a millorar i superar la problemàtica en qüestió.

Les sessions són individuals. En el cas dels nens, es recomana que treballin acompanyats d'un dels pares o un tutor.