AURA IOGA
espcat
Meditació

Aquest és un espai de recolliment on es combinaran diferents tècniques de meditació amb l’objectiu de consolidar i potenciar la pràctica personal, amb el suport i la força del grup.

L’elevat ritme de vida que portem ens desconnecta, ens allunya del que és essencial. Com deia Jonh Lennon; “La vida és el que passa mentre estàs ocupat fent altres plans”. Hem desaprès a gaudir del moment, no sabem estar presents, no ens sorprenem. Parar i observar ens permet adonar-nos que potser no cal afegir coses, sinó més aviat treure’n per poder connectar amb la nostra verdadera realitat.

El primer i tercer divendres de cada mes, Màrcia Cecchini facilitarà les pràctiques de consciència plena o Mindfulness (l’estat de consciència que desenvolupem en dirigir l’atenció a l’experiència del moment present, sense jutjar-la, ni reaccionar a ella).

El segon i quart divendres de cada mes, l’Alba Sanfeliu facilitarà les pràctiques de mantra i só (utilitzant el so com una eina per alterar d'una forma positiva la freqüència vibratòria del nostre camp físic i mental, per sintonitzar la nostra capacitat de percepció i experiència amb una existència més profunda i més real).

De forma natural i amable, s’endinsarà al participant en l’estat meditatiu, recuperant espais de connexió i comprensió d’un mateix, instaurant hàbits saludables i transformadors, per viure amb més plenitud i consciència.