AURA IOGA

ioga avançat
Aprofundir junts en el Ioga

Detalls:
 • A totes les classes i haurà teoria i practica. Les classes són de 2 hores de duració, un divendres al mes.

Trobada d'informació:
 • Divendres dia 17 de setembre de 2010 al Petit Ashram d'Aura Ioga a Les Oliveres a les 7 de la tarda.
 • Interessats comunicar-ho, si us plau.

catesp

Curs - Ioga avançat (2010-11)
amb Lidia Rosell

Hi ha dues tradicions principals al Ioga, la tàntrica i la vèdica. Malgrat que la tradició tàntrica és més compatible amb l'estil de vida actual, la vèdica no és menys rellevant.

La cultura vèdica és coneguda com cultura sanatan (cultura eterna). Els Vedes són un compendi dels pensaments originals dels savis indis sobre temes espirituals, pràctics, morals, socials i metafísics. No es tracta d'una religió, en el sentit que no es basa en la doctrina d'un mestre, sinó que inclou idees i reflexions de milers de mestres que s'han anant transmetent al llarg d'eons.

El concepte de la cultura sanatan està dividit en tres àrees, Jnana Kanda (la branca de l'experiència), Karma Kanda (la branca d'acció o ritual) i Upasana Kanda (la branca de la devoció).

L'objectiu d'aquest curs és presentar i desenvolupar de forma tant teòrica com pràctica l'essència de la cultura sanatan.


 • Programa:
 • • els 4 Objectius de la vida
 • • els 4 principis de la vida
 • • els 4 estadis de la vida
 • • consciencia Anadi Chetana
 • • aspectes de la diciplina del Ioga
 • • Asthanga Ioga
 • • sistemes del Ioga
 • • disciplines iòguiques

Preus:
 • Les classes es cobrarán per trimestres, amb el pagament al començament de cada trimestre.

 • Nous alumnes: 45€ de matrícula i 90€ el trimestre.
 • Alumnes Aura Ioga: matrícula gratuita i 75€ el trimestre.

calendari ioga avançat 10-11